Kontrolór úspory energie

Otestujte sa!

Projekt Power Saving Check

Power Saving Check projekt pomáha dosiahnuť ciele ochrany podnebia v partnerských krajinách a EÚ. Sociálny aspekt projektu ponúka pomoc domácnostiam s nízkym príjmom a podporuje opätovné začlenenie dlhodobo nezamestnaných osôb na trh práce.

Kurz Kontrolór úspory energie

Online kurz je rozšírením tréningového kurzu poskytovaného v rámci projektu Power Saving Check. Absolvent kurzu získa znalosti o úsporných opatreniach, ktoré je možné aplikovať v domácnostiach a verejných budovách. Získané znalosti umožňujú absolventom uplatňovať efektívne opatrenia na úsporu klímy a životného prostredia. Úspora spotreby energií zároveň pomáha sociálne slabším domácnostiam šetriť rozpočet. Absolvent kurzu získava sociálne zručnosti, ktoré uľahčujú jeho uplatnenie na trhu práce.

Obsah kurzu

Kurz pozostáva zo 6 kapitol a 18 lekcií.

Hlavné témy kurzu:

A. Všeobecné informácie o ochrane klímy

B. Kontrola úspory energie

C. Úspora elektriny v domácnosti

D. Úspora vody v domácnosti

E. Kúrenie a vetranie

F. Kontrola úspory energie vo verejných budovách

G. Kurz úspory energie

Táto webstránka používa súbory cookies, aby vám priniesla čo najlepšiu užívateľskú skúsenosť. Viac informácií